Ako investovať ?

  • Vyberte si investičný program. Každý investičný program má svoj variabilný symbol a výšku vkladu.
  • Vašu platbu realizujte na investičný účet spoločnosti CROWD INVEST s.r.o. v tvare IBAN: SK7183300000002101459098
  • BASIC INVEST je variabilný symbol: 1805
  • PROGRES INVEST je variabilný symbol: 1810
  • PROFI INVEST je variabilný symbol: 1850
  • INDIVIDUAL INVEST variabilný symbol podľa rámcovej zmluvy o spolupráci
  • Konštantný symbol uvádzajte: 0858
  • Špecifický symbol uvádzajte: váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR alebo IČO spoločnosti
  • Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše celé meno a priezvisko, alebo názov firmy
  • Po prijatí platby Vám zaevidujeme úhradu do Vášho účtu investora a dátum začiatku úročenia do 24 hodín

Vaša investícia do týchto projektov:

Slnečné údolie

Názov projektu: Slnečné údolie

Lokalita: Košický kraj

Investičný cieľ: 125 000€

Hlavný investor: áno

Začiatok: 1.11.2018

Popis: vytvorenie rekreačných pozemkov a výstavba rekreačných objektov

Slnečná alej

Názov projektu: Slnečná alej

Lokalita: Košický kraj

Investičný cieľ: 115 000€

Hlavný investor: nie / môžeš sa prihlásiť

Začiatok: plánuje sa

Popis: príprava stavebných pozemkov

Rodinný bungalov s garážou

Názov projektu: Rodinný bungalov s garážou

Lokalita: Prešovský kraj

Investičný cieľ: 95 000€

Hlavný investor: nie / môžeš sa prihlásiť

Začiatok: plánuje sa

Popis: výstavba rodinného domu

Slnečný dom

Názov projektu: Slnečný dom

Lokalita: Košický kraj

Investičný cieľ: 345 000€

Hlavný investor: nie / môžeš sa prihlásiť

Začiatok: plánuje sa

Popis: výstavba bytového domu