Investičné programy crowdinvestingu od našej spoločnosti CROWD INVEST s.r.o.

V predchádzajúcich blogoch sme si priblížili ako funguje davové investovanie. Teraz sa pozrieme bližšie na možnosti investovania do našich projektov.

BASIC FUND

Tento program je určený pre tých, ktorí sa rozhodnú podporiť náš projekt. Vkladom na investičný účet spoločnosti SK7183300000002101459098 v sume 5 eur sa zúčastníte žrebovania, kde jeden z vás získa základný vklad v programe PROGRES FUND v hodnote 500 eur.  Naša spoločnosť investuje takto získané peniaze na inžiniersku činnosť, zhodnotí nehnuteľnosť, pripraví ju na ďalší predaj pre potencionálneho kupujúceho. V prípade nedosiahnutia investičného cieľa, vyzbierané peniaze putujú na podporné projekty pre rodiny s deťmi.

PROGRES FUND

Realitný investor môže vložiť peniaze v sume od 500 eur do 5000 eur, kde je garantovaný výnos 5% p.a. Tento investičný program sa uzatvára na dobu 12 mesiacov a peniaze z neho sa použijú napríklad na rekonštrukciu bytu alebo domu s následným predajom a vyplatením výnosu. Tento investičný program patrí medzi naše najobľúbenejšie.

PROFI FUND

Ak viete svoje financie zafixovať na dlhšie obdobie ako jeden rok a chcete získať zhodnotenie 7% p.a., tak tento program je pre Vás ako stvorený. Produkt je v investičnom rozmedzí  od 5 tisíc eur do maximálne 10 tisíc. Výnos je vyplácaný dvakrát. Po  12 – tich mesiacoch vám naša spoločnosť vyplatí prvé zhodnotenie. Po dvoch rokoch sa dostanete k svojim investovaným peniazom a druhému vyplatenému úroku. Investované peniaze používame výlučne na výstavbu nových rezidenčných nehnuteľností.

INDIVIDUAL FUND

Pre tento investičný program máme špecifické podmienky a požiadavky na investora. Investor vstupuje do konkrétneho projektu podľa výšky jeho vkladu a eviduje sa ako jeden z hlavných investorov. Tento program funguje v zmluvnom režime. Investora si vyberáme na základe osobného stretnutia. Zhodnotenie sa pohybuje na úrovni 9%  p.a. Tento program je z pohľadu davového investovania aj najviac rizikový, pretože na konci procesu nemusí investičný cieľ byť naplnený podľa očakávania. Doba viazanosti je určená po celú dobu realizácie konkrétneho realitného projektu.

V prípade, že máte záujem o registráciu v našej investičnej platforme, môžete tak urobiť na našej web stránke www.crowdinvest.sk. Po zaregistrovaní sa vám zobrazí účet investora a projekty, do ktorých je možné investovať.